Aquakert
Víztározó


2023. Május 28. vasárnap, Emil, Csanád napja


Aquakert - Szikkkasztó
Online: 2

Mezőgazdasági és ipari víztározók

Öntözővíz és tüzivíz tározók


Az egyenetlen csapadékeloszlás és az építési hatóságok előírásai egyre több esetben teszik szükségessé víztározók kialakítás. Az öntöző- és tüzivíz tározók jellemzően kis és közepes méretű tározók.


Ezen tározók vízszigetelésére nyújt tökéletes megoldást a Frestone EPDM szintetikus gumi tófólia.

Ezt a minden káros anyagtól mentes EPDM gumilemezt a Firestone cég kifejezetten dekoratív tavak és mezőgazdasági, ill. ipari tározók szigetelési anyagaként fejlesztette ki. A Firestone EPDM tófólia környezetbarát termék, környezetet szennyező alkotóelemet egyáltalán nem tartalmaz!

Az ISO-14001 minősítésű termék teljes mértékben növény- hal-, illetve élőlénybarát.

A víztározó formája


A víztározók kialakításuk alapján lehetnek:

 • dekorativ - ívekkel határolt, kialakításában a természetes tóként megjelenő,
 • mérnöki - egyenes vonalú jellemzően téglalap alakú tározó.
Dekoratív víztározóMérnöki víztározó


Ezen az oldalon a mérnöki kialakítás jellemző menetét ismertetjük.


A helyszín kiválasztása, vizsgálata


A helyszín kiválasztásához minden esetben a talaj vizsgálatára van szükség.

Vizsgálni kell:

 • a talaj tömörségét
 • talajvíz szintjét, az ingadozás mértékét
 • talajgázok előfordulását (tőzeges, szerves talaj)
 • az előforduló közet jellegét
 • köolaj alapú szennyeződések, oldószerek előfordulásának lehetőségét

A víztározó kialakítási módja


A vizsgálat eredményének segítségével meghatározható az adott körülmények között építendő víztározó kialakítási módja.

A kialakítás lehet:

 • sűlyesztett - a meglévő talajszint a medergát teteje
  1. előny:
   • a mederfal kialakításánál nem kell tömöríteni
  2. hátrány:
   • a kitermelt földet el kell szállítani
   • a gáz elvezetőrendszer kialakítása nehezebb
   • talajvíz elleni védekezés költséges

 • kiemelt gát kialakítása - a meglévő talajszint a meder alja
  1. előny:
   • a drénrendszer kialakítása egyszerű
   • a talajvíz nem zavarja a munkálatokat
  2. hátrány:
   • a medergát kialakítása, tömörítése nehezebb, lassabb
   • a gát építéséhez szükséges földet oda kell szállítani

 • részben sűlyesztett - az előző kettő kombinációja
  1. előny:
   • a kitermelt földből alakítható ki a medergát kiemelkedő része, nincs földszállítási költség
   • lejtős terepviszonyok mellett a legegyszerűbb megoldás
  2. hátrány:
   • a gát tömörítése nem kerülhető el

A víztározó tulajdonságai


A helyszin és a tipus meghatározása után megtervezhető a meder formája.

 • Amennyiben talajvíz és/vagy talajgázok megjelenésére lehet számítani, a fólia alá víz- ill. gázelvezető csőhálózatot (alagcsőrendszer) kell telepíteni.

 • A meder aljának 2-3%-os lejtés szükséges. Ez leürítés esetén megkönnyíti a tisztítási munkálatokat és elősegíti a fólia alatt megjelenő talajgázok mozgását.

 • Nagyon fontos feladat a talajminőség függvényében a gát meredekségének meghatározása. A tározó oldalfala általában 2:1 aránynál nem meredekebb.

 • Amennyiben a talajvíz szintje magasabb a mederfenék szintjénél vízelvezető drénrendszert kell kialakítani. Ez dréncsövek vagy drénlemezek alkalmazásával valósítható meg.

 • Ha a vizsgálatok alapján talajgázok megjelenésére lehet számítani, vagy a talajvízszint ingadozása jelentős, gázelvezető rendszer kiaklakítása szükséges. A víz- és gázelvezető rendszer gyakran összekapcsolódik.

 • A gát tetején fólia rögzítéséhez szükséges szélesség és anyagráhagyás mértéke legalább egy méter. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre alternatív rögzítési módot kell alkalmazni. Mélyebb, meredekebb medergát esetén szükség lehet a fólia mederbeli rögzítésére is.

 • Meg kell határozni a tározóban lévő víz maximális szintjét. Víztározók esetén gondoskodni kell a maximális szintet meghaladó vízmennyiség elvezetéséről, szikkasztásáról.

 • Tüzivíz és öntözővíz tározók esetében meg kell határozni a vízkivételi hely kialakítási módját. Erre többféle megoldás is létezik, a kiválasztás az előírások figyelembevételével történik.

A meder kialakítása


Az elfogadott tervek alapján elkezdhető a víztározó meder kialakítása.

 • A medertalajnak simának, kö- és növénymentesnek és kellően (85-95%) tömörnek kell lennie. A talajtömörítésre különös gondot kell fordítani a medergát tetején és az esetenként előforduló betonszerkezetek közelében.

  Víztározó szigetelés - geotextília
 • A drénrendszer kialakításakor ügyelni kell a lejtésekre és csövek körüli tömörítésre. A drénrendszer közvetlenül nem érintkezhet a fóliával.

 • A medertalaj és a fólia közé a legtöbb esetben ajánlott geotextília elhelyezése. A geotextília a védi a fóliát a talaj egyetlenségeitől, gyökerektől és a betonfelületetől.

  Víztározó szigetelés - tófólia
 • Ezt követi a fólia elhelyezése. A fólia szükség esetén a helyszinen hidegvulkanizálással toldható. Ilyen esetben a fóliát szétterítés után 30-40 percet pihentetni kell, hogy a fólia visszanyerje eredeti formáját.

 • A feltöltés előtt a mederben el kell helyezni a fólia rögzítésére szolgáló nehezékeket.

  Víztározó szigetelés - feltöltés
 • A következő lépés a víztározó feltöltése.

 • A fólia feszültségmentes rögzítése a medergát tetején csak azután következhet, hogy a víztározó fel van töltve és a fólia felvette a tározó alakját.

Az oldal összeállításához segítséget nyújtott a Firestone EPDM tófólia design és installációs segédlete.

Copyright ©, 2023 AQUAKERT Kft. Minden jog fenntartva!

Last Modified: 2023. 04. 20.